<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

اموزشگاه نقاشی در پاسداران

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAاخبار و اطلاعیه ها

اموزشگاه نقاشی در پاسداران

1397 دوشنبه 15 بهمن اموزشگاه نقاشی در پاسداران

اموزشگاه نقاشی در پاسداران

آموزش اوصولی نقاشی در اموزشگاه نقاشی در پاسداران

برای آموزش نقاشی با رنگ روغن شیوه های مختلف و متفاوتی وجود دارد. بعضی از این شیوه ها کارایی نداشته و برخی دیگر میتواند گره گشای کار هنرجو باشد. ما در اینجا شیوه اصولی و گام به گامی که در آموزشگاه تدریس میشود و به اعتقاد ما شیوه آکادمیک و اصولی شروع کار با رنگ روغن میباشد را شرح میدهیم.
برای شروع کار با رنگ روغن ابتدا از کار روی بوم کوچک شروع کنید. برای انجام تمرینهای اولیه، تنها از دو رنگ سیاه و سفید استفاده نمایید.

موزش رنگ روغن در اموزشگاه نقاشی در پاسداران

پس از انجام چند تمرین با سیاه و سفید، مرحله بعدی اضافه کردن یک رنگ به پالت رنگیتان میباشد. میتوانید یک رنگ سرد مانند آبی را به رنگهایتان اضافه کنید و چند تمرین با رنگهای سیاه و سفید و آبی انجام دهید.

کلاس رنگ روغن در اموزشگاه نقاشی در پاسداران

پس از آن نوبت مرحله بعدی است که همین تمرین را با یک رنگ گرم انجام دهید. رنگهای گرم مانند قرمز و یا قهوه ای پوشانندگی کمتری نسبت به رنگهای سرد داشته و انجام این تمرین با این رنگها کمی مشکلتر از تمرین قبلی میباشد.
مرحله بعدی انجام یک کار با مدل ساده و با استفاده از تمام رنگها است. از این مرحله به بعد رنگ سیاه از پالت حذف میگردد و برای تیره کردن رنگها از ترکیب رنگهای تیره با یکدیگر استفاده میکنیم.

دوره رنگ روغن در اموزشگاه نقاشی در پاسداران
پالت رنگی را قبلا شرح داده ایم. از ترکیب رنگهای کریمسون لیک و سبز ویریدین، رنگی تیره بدست می آید که بجای سیاه و برای تیره کردن رنگهایتان استفاده میشود. در صورت نیاز آبی اولترامارین و یا قهوه ای برنت آمبر هم میتوان به این ترکیب اضافه نمود. در این مرحله میتوانید از بوم کمی بزرگتر از بوم مرحله قبلی استفاده کنید. روش شروع کار و زیر رنگ مناسب که قبلا در بخش آموزش کپی برداری شرح داده شد، در این مرحله اهمیت زیادی دارد. بهتر است در این مرحله برای تمرین، با کپی برداری شروع نمایید و پس از کسب تجربه و مهارت لازم، مستقیما از طبیعت و مدل زنده شروع بکار نمایید. به تدریج میتوانید ابعاد بومهایتان را افزایش دهید.