<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 چهارشنبه 7 مهر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

تلفن آموزشگاه حسابداری در پاسداران

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAاخبار و اطلاعیه ها

تلفن آموزشگاه حسابداری در پاسداران

1397 شنبه 13 مرداد  تلفن آموزشگاه حسابداری در پاسداران

تلفن آموزشگاه حسابداری در پاسداران

آموزش تخصصی حسابداری با متد جدید در پاسداران

از این دیدگاه مطابق شکل بالا، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی، کلیه اجزای ضروری یک سیستم را دارد.
محصول نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری، گزارش های مالی می باشد. در مفهوم عام هرگونه گزارشی که از سیستم اطلاعاتی حسابداری استخراج شود، گزارش مالی نامیده می شود. مهم ترین قسمت گزارش های مالی صورت های مالی می باشند که در پایان هر سال مالی تهیه می شود. در مورد صورت های مالی در درسهای بعدی توضیح داده می شود. ورودی سیستم اطلاعاتی حسابداری، رویدادهای مالی است که با انجام عملیات حسابداری بر روی آنها (پردازش) گزارش های مالی مورد نیاز به عنوان خروجی سیستم تهیه می شود و در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد
ثبت نام در آموزشگاههای حسابداری در پاسداران

رشته های تخصصی حسابداری  

حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، که تمام آنها را می توان در قالب سه رشته کلی زیر تقسیم بندی نمود:
تدریس در آموزشگاههای حسابداری در پاسداران

حسابداری مالی
حسابداری بهای تمام شده ( صنعتی )
حسابداری مدیریت
شعب آموزشگاههای حسابداری در پاسداران
حسابداری مالی عمدتا” به ثبت رویدادها و تنظیم گزارش های برون سازمانی مرتبط می شود.

حسابداری بهای تمام شده با اندازه گیری تمام شده کالاها و خدمات سروکار دارد. در ایران به این رشته از حسابداری، ” حسابداری صنعتی ” نیز می گویند.

حسابداری مدیریت به تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری مربوط می شود.

علاوه بر موارد فوق، حسابداری دولتی و حسابرسی را نیز می توان از رشته های تخصصی حسابداری نام برد. حسابداری دولتی با عملیات حسابداری در موسسات دولتی و غیرانتفاعی سرو کار دارد. حسابرسی نیز به بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های به دست آمده از سیستم های حسابداری مربوط می شود.
لیست شهریه آموزشگاههای حسابداری در پاسداران
اگر حسابدار یک شرکت باشی کارهای روتین و معمول حسابداری را باید به خوبی و با تسلط انجام بدی.چه کارهایی؟!
محاسبه حقوق پرسنل و تهیه لیست بیمه و مالیات و ارسال به سازمانهای مربوطه
تهیه گزارش معاملات فصلی و مالیات ارزش افزوده
نوشتن دفاتر قانونی و اظهارنامه
          استفاده حرفه ای از اکسل
 

اگر صاحب کسب و کار کوچکی هستی و می خواهی حسابداری شرکت خودت را انجام بدهی، این مواردمهم ترین و پایه ای ترین کارهای حسابداری است
 

شاید هم می خواهی به صورت پاره وقت یا پروژه ای کار حسابداری شرکت های کوچک را به عهده بگیری، باز هم باید به این موارد کاملا آشنا باشی