<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

Swish در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره Swish در

 در این نرم افزار ابزار گوناگونی نظیر ابزار ترسیمی(خط، مربع، دایره و بیضی)،ابزار تعریف مسیر و مووی کلیپ و دکمه وجود دارند که می توان از طریق آنها در طراحی رابط گرافیکی کاربر استفاده نمود.
از جمله دیگر شاخص های برتر این نرم افزارقابلیت صدور و ذخیره سازی حاصل یک کار هنری با فرمت های چند رسانه ای مختلف میباشد.    دوره های مرتبط