<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

Flash در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره Flash در

flash

این نرم افزار  یکی از بهترین و محبوب ترین نرم افزارها برای ساخت انیمیشن های کارتونی دو بعدی، بازی های آنلاین، و بنرهای تبلیغاتی اینترنتی است.

امروزه هر سایت اینترنتی را که باز کنید حداقل چند انیمیشن در آن خواهید دید.

 از منو های سایت گرفته تا بنرهای تبلیغاتی.همچنین بیش از 90 درصد بازی های آنلاین و تقریبا نیمی ازکارتون ها و انیمیشن های دوبعدی با فلش طراحی میگردند.    دوره های مرتبط