<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

FreeHand در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره FreeHand در

فری هند

فری هند یک نرم افزار برداری است

كه ابتدا براي نشر(چاپ) ساخته شد، ولي كم كم پايش در وب هم باز شد. نرم افزار بسيارمفيديست براي چاپ در همه موارد به غير از كارهايي كه داراي صفحات زياد هستندمخصوصا اگر داراي نوشته زيادي هم باشند مثل مجله و كتاب . مگر انكه از برخي ترفندها استفاده كنيد. بغير از اين موارد مي توانيد در ساير موارد نشر آنرا بكاربريد.
اين موارد مي توانند از قبيل: كارت پستال، كارت ويزيت، پوستر، بروشور ، تراكت، جلدكتاب و ... باشند.    دوره های مرتبط