<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

InDesign در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره InDesign در

ایندیزاین

ویژگی مثبت نرم افزار  ایندیزاین

 

پشتیبانی کامل از زبان فارسی

قابلیت ایجاد قالب و متن چند ستونه

امکان وارد کردن متن از نرم افزارورد به آن

دارا بودن امکانات نرم افزار هایی از قبیل : پیج میکر ،کوارک و ایلوستریتور

سرعت در انجام کارهایی از قبیل : تنظیمات چاپی و صفحه بندی  و صرفه جویی در زمان
    دوره های مرتبط