<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

دکوپاژ در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره دکوپاژ در

دکوپاژ

دکوپاژ

دکوپاژ یکی ازتکنیک های نقاشی دکوراتیو است که از چسباندن دستمال کاغذی یا کاغذ دکوپاژ بر روی سطوح مختلفی از قبیل گلدان های پلی استری ، گلدان های سفالی و سطح چوب استفاده میشود.کاغذ دکوپاژ یک لایه است ولی دستمال کاغذی های طرح دار 3 لایه هستند که دو لایه پشتی کار باید از آن جدا شود ، این کاغذها به صورت آماده قابل تهیه هستند و به  دلیل مقاوم نبودن در برابر آب ،باید ازیک محافظ استفاده کرد و ما به این منظور از چسب های بیندر ،  دی ام 5 ، چسپ دستمال کاغذی ، چسب دکوپاژ ،اسپری فیکساتیو و ...  می توان استفاده کرد.

     دوره های مرتبط