<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

پتینه در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره پتینه در

پتینه


پتینه چیست؟

نوعی پوشش بر روی سقف ودیوار است که صدها نوع مختلف را در بر می گیرد.
تا قبل از تجلی این هنر ، همه هنرهای این چنینی بر روی رنگ و طرح استوار بود و امکان خلاقیت کمتری داشت

پتینه که جزو هنرهای بصری است ، هنری است که با ترکیب رنگ، ابزار و ذوق هنری ایجاد می شود
بافت هایی زیبا وچشم نواز روی سطوح مختلف، نمونه هایی از هنر پتینه است که امروزه بیش از پیش محبوبیت پیدا کرده است
پتینه فضای زندگی را زیباتر و مهیج تر می کند و تاثیر بسیاری بر روحیه افراد می گذارد.

رنگ های دکوراتیو نوعی از پوشش های جدید و مدرن است که با توجه به سلیقه و تفکر مشتری ، قابل انجام است.
رنگ های دکوراتیو که در اصطلاح به آن پتینه گویند وجه تمایز خانه ها ازیکدیگر است
دیگر نیازی به طرح های آماده بازاری برای پوشش محیط زندگی و یا کاری نیست
از این پس هر سلیقه ای و یا هر نوع احساسی می تواند تبدیل به پوششی هنرمندانه شود
همان گونه که افکار و احساسات افراد از یکدیگر متمایز است می بایست جلوه های بصری محیطی نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشد.    دوره های مرتبط