<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

نقاشی تخصصی کودک در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره نقاشی تخصصی کودک در

نقاشی تخصصی کودک

طراحی در هر روز،چابکی و انعطاف پذیری ذهن کودک را بهبود می بخشد،
زیرا او به طور مداوم با نقاشی جهان خود را خلق و بیان می کند.
 
کودکان با آموزش نقاشی می توانند مفاهیم ریاضی را نیز به صورت غیر مستقیم فرابگیرند که این کسب مهارت سبب پیشرفت درسی وتحصیلی بیشتر می گردد.
 
آن ها همچنین نحوه صحیح در دست گرفتن واستفاده از مداد را نیز پیش از ورود به مدرسه آموزش می بینند.
خلاقیت و استعدادهای درونی کودکان از طریق نقاشی کردن تقویت می شود.
کودکان از این طریق می توانند دو نیمکره مغز خود را به کار بگیرند؛
 
زیرا نقاشی کردن موجب تحریک نیمکره راست مغز می گردد که این تحریک سبب ایجاد ارتباط بین دو نیمکره می گردد.

نقاشی کردن سبب ایجاد ذهن باز در کودکان می گردد و قوه تخیل آن ها تقویت می کند.
 
آن ها از این طریق می آموزند که عواطف واحساسات خود را از طریق هنر بروز دهند
 
این ویژگی سبب می شود در موقعیت های مختلف بتوانند تصمیمات عاقلانه تر و حساب شده تری بگیرند و طرز فکر خود نسبت به وقایع پیرامون را تغییر دهند.

اگربه دنبال تقویت عزت نفس در کودکتان هستید، بهتر است بدانید که یکی دیگر از مزایای نقاشی کردن افزایش اعتماد به نفس می باشد..
 
تشویق کودکان در این زمینه، سبب احساس رضایت آنان از خودشان می گردد و به دنبال آن اعتماد به نفس آن ها را نیز تقویت می کند..
 
آموزش نقاشی، به کودکان می آموزد که منحصر به فرد هستند و می توانند آثار هنری خاص خودرا داشته باشند..
 
علاوه بر آن در دوره های آموزش نقاشی، کودکان با سایر همسالان خود در ارتباط هستند که این رابطه نیز یکی دیگر از راه های مؤثر برای افزایش اعتماد به نفس می باشد و نحوه برقراری ارتباط کودک را با سایر افراد بهبود می بخشد.

 آموزش نقاشی کودکان فرصت مناسبی برای بروز خلاقیت و استعدادهای آنان می باشد و تأثیر مثبتی در موفقیت آنان در زمینه های مختلف زندگی در برخواهد داشت
 
کودکان با نقاشی کردن می توانند آزمون وخطا را تجربه کنند و نحوه نگرش و ارتباط خود با دنیای واقعی را تغییر داده و به افکار خود سمت و سو دهند.

     دوره های مرتبط