<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

نقاشی روی پارچه پیشرفته در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره نقاشی روی پارچه پیشرفته در

نقاشي روي پارچه یک هنر ثروت ساز است.جالب است بدانيم كه هنر نقاشي روي پارچه در ايران داراي قدمتي طولاني است.با اين هنر به سادگي مي توان هر طرح ونقشي را كه دوست داريم روي پارچه هاي ساده پياده سازي كنيم.اين هنر مي تواند تغييرات جذابي را دردكوراسيون داخلي منزل به وجود آورد ودنيايي از طرح ونقش دلخواه شما را با خود به ارمغان آورد.اينهنر را مي توان روي انواع پارچه،كوسن،لباس،پرده،ديواركوب وپياده سازي كرد.خوب است بدانيد كه اين دست سازه ها دوام نسبتاخوبي را در مقابل شستشو نيز دارد.

 

سر فصل های ارائه شده برای این دوره شامل موارد زیر می باشد:1.آشنایی با تکنیک های مختلف چاپ (فوم، استنسیل یا ترافارد، باتیک و...) بر روی پارچه

2.آشنایی با ابزار و مواد مختلف برای ساخت شابلون و آشنایی با مواد وابزار مختلف برای چاپ

ساخت و تهیه شابلون با جنسیت های مختلف 3.

شناخت رنگ های مخصوص پارچه  4.

فراگیری تکنیک های مختلف چاپ با مهر و شابلون  5.

نحوه ساخت شابلون واستفاده از آن در چاپ پارچه 6.

7.شناخت پارچه های مختلف و آشنایی با تکنیک های قابل اجرا بر روی آن ها و استفاده از رنگ های مناسب برای هر پارچه

8.آشنایی با مراحل موم گیری و ابزار آن و نحوه رنگ آمیزی و موم گیری و شستشودر نقاشی باتیک روی پارچه

آموزش نحوه انتقال طرح روی پارچه و لباس 9.

اجرا بر روی پارچه وتکنیک های فیکس نمودن اثر بر روی پارچه و لباس 10.

     دوره های مرتبط