<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

چاپ باتیک در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره چاپ باتیک در

آموزش چاپ باتیک

 با چاپ باتیک می توان آن رابر روی سطوح مختلف مورد استفاده قرار داد که از آن جمله می توان به پرده ها، تابلوها و برخی سطوح دیگر نظیر پارچه های مورد استفاده برای تولید لباس های محلی و هنری و روسری و شال اشاره نمود..

آموزش چاپ باتیک یکی از رشته های مرتبط با صنایع دستی است که برای یادگیری وشروع به کار در این رشته نیاز به ابزار و تجهیزات خاصی نیست و به آسانی می توان بااستفاده از امکانات ساده، انواع طرح و نقش های بسیار زیبا را بر روی پارچه ایجادکرد.

در چاپ باتیک به ایجاد چاپ با استفاده از مهر، برای تزیین پارچه های مختلف و به خصوص پارچه های ابریشمی و یا دیگر پارچه های ظریف میپردازند. از انواع چاپ باتیک می توان به چاپ با استفاده از مهر و چاپ بدون مهر وهمچنین تلفیقی از دو روش استفاده کرد.

آموزش باتیک به عنوان یک صنعت،که ترکیبی از هنر و نوآوری است، می تواند زمینه مناسبی برای ایجاد تنوع در پارچه ها فراهم آورد؛ علاوه بر آن لباس های تولید شده توسط این نوع پارچه ها از جذابیت زیادی برخوردار هستند.

اولین گام در آموزش چاپ باتیک کسب توانایی در کشیدن طرح های بسیار زیبا و متنوع می باشد.

روش های گوناگون پیاده سازی طراحی ها بر روی پارچه نیز درآموزش چاپ باتیک به هنرجو آموزش داده می شود.

از دیگر مراحل چاپ باتیک می توان به مرحله موم کشی اشاره کرد که در این روند باید موم کشی طرح به خوبی انجام شود.

در پایان نیز پارچه را با استفاده از مواد مخصوصی، پارچه راپوشش می دهند که به این مرحله، رنگرزی پارچه نیز گفته می شود.

     دوره های مرتبط