<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

نقاشی آکرولیک کار در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره نقاشی آکرولیک کار در

آموزش آکرولیک کار

اکریلیک به دليل ويژگي خاص خود به يکي از پر کاربرد ترين رنگ ها براي خلق آثارنقاشي تبديل شده است . اين رنگ رنگي بسيار جذاب و درخشان است . آلودگي زيادي ايجاد نمي کند . قبل از خشک شدن در آب حل مي شود و بعد از خشک شدن با توجه به ماهيت پلاستيکي پليمري خود مقاومت بسيار مطلوبي در برابر آب دارد و نفوذ ناپذير مي شود .   رنگ هاي آکريليک به سرعت خشک مي شوند و اين قابليت نه تنها سرعت اجراي کار را افزایش مي دهد بلکه امکان اعمال روش هاي خاصي را براي نقاش فراهم مي سازد . از طرف ديگر در صورتي که به زمان بيشتري براي اجراي طرح نياز داشته باشيم مي توان با اسپري کردن کمي آب روند خشک شدن رنگ را چه درون پالت و چه بر روي بوم به تعويق انداخت . 

     این تکنیک با استفاده از قلمو و با رنگ‌هاى اکريليک محلول در آب و غالبا روي بوم نقاشي  اجرامي شود و همانطور که اشاره کرديم اين رنگ ها ازانعطاف‌پذيرى، مقاوت و ماندگاري بسيارزيادى برخوردارند و در زمان کوتاهي خشک مى‌شوند.    دوره های مرتبط