<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

نقاشی مدادرنگی کار در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره نقاشی مدادرنگی کار در

مداد رنگی

تابلوهای مداد رنگی با توجه به اینکه نیازمند صرف وقت فراوان و دقت بالاست از ارزش مادی بالایی برخورداراست.
 
هنرجویان می توانند با شرکت در دوره های نقاشی با مداد رنگی و یادگیری و تکمیل این تکنیک اقدام به قبول سفارشات شخصی نمایند و به درآمد برسند.
 
باتوجه به اینکه تکنیک نقاشی با مداد رنگی در کشور ما به دلایل فراوانی، بسیار موردتوجه قرار گرفته است، هنرمدان این فرصت را دارند که با ارائه آثار با کیفیت و به معرض دید گذاشتن آنها اقدام به فروش آثار خود نمایند و بازار مناسبی برای خود مهیاسازند.

هنرجو با بحث حجم و چگونگی ایجاد آن و ترکیب رنگها و رسیدن به حجم از طریق رنگ آشنا میشود.

انواع جنسیت ها ، موضوعات و سبک های مورد استفاده در نقاشی با مداد رنگی را خواهد آموخت.

جنسیت پوست حیوانات، درخت، سنگ، پوست جوان، پوست پیر، پوست و موی خیس و به طور کلی هربافت و جنسیتی که در طبیعت وجود دارد.
 
موضوعات و تکنیک هایی هستند که هنرجو با آنها آشنا و نحوه اجرای یک به یک آنها را خواهد آموخت.

.    دوره های مرتبط