<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

طراح سیاه قلم کار در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره طراح سیاه قلم کار در

مزیت های رشته آموزش سیاه قلم در چیست ؟

سیاه قلم به عنوان یکی از مشهور و محبوب ترین
تکنیک های نقاشی شناخته میشود
با وجود استفاده از تنها طیف خاکستری و سیاه
تکنیک فوق العاده جذابی بوده و
مخاطبان و هنرمندان بسیاری را مجذوب خود مینماید
همچنین به دلیل محبوبیت و باتوجه به اینکه
قابلیت برقراری ارتباط سریع با هنرجو را داراست
تکنیک مناسبی برای شروع کارو قدم نهادن
در دنیای هنرهای تجسمی ونقاشی میباشد و
   در واقع دروازه ورود به دنیای سحر آمیز نقاشی

 

دوره آموزش سیاه قلم مناسب چه کسانی هست  

هنر دوستان از سنین 12 سال به بالا میتوانند دردوره های سیاه قلم شرکت کنند
و عزیزان پایین تر از 12 سال میتوانند پس از شرکت در دوره های مناسب رده های سنی پایین تر و کسب تجربه در دوره سیاه قلم مجموعه شرکت نمایند.

     دوره های مرتبط