<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

دکوراسیون داخلی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره دکوراسیون داخلی در

دکوراسیون داخلی

از رشته ها و حرفه های جذاب است،خصوصا برای آن دسته
از افرادی که از تبدیل فضای خام به فضای زیبا لذت می برند.
معمولا وقتی صحبت از مشاغل خلاقانه ، اولین شغلی که به ذهن می رسد 

حتی اگر دانش کافی در مورد مباحثی مانند پالت رنگ ، بافت ها و قرارگیری دکور خانه
داشته باشید ، اما داشتن این مهارت های طراحی داخلی کفایت نمی کند.
این حرفه علاوه بر این ، شامل طراحی تخصصی ، طراحی فضا ، استفاده ازابزارهای
طراحی داخلی و از همه مهمتر بازاریابی برای خدمات شما می شود.


اهیمت آموزش دکوراسیون داخلی

حتی نزدیکان شما احتمال دارد بخواهند منزلشان را بازسازی کنند ،
مبلمان خود را تعویض کنند و به فضا رنگ و بوی جدیدی بدهند
منزل بسیاری از افراد پر از مبلمان حجیمی است که حالت کسل کننده ای به فضا می دهد و
یا رنگ دیوار ها و یا وسایلی کوچک و بزرگی که کل فضا را پرکرده است.
این دسته از افراد می بایست با طراحان داخلی ای آشنا شوندکه بتوانند آنها را و نیاز ها و سلایق شان را درک کنند و فضا را مدیریت کنند.
زیرا طراحان علاوه بر فراگیری دانش تئوری ، به صورت عملی نیز در فضاها قرار می گیرند و با مهارتها ی مورد نیاز شان مواجه می شوند.

     دوره های مرتبط