<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

پایتون در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره پایتون در

پایتون

پایتون یک زبان همه منظوره و بسیار راحت و ساده است! اگر  فقط به بدست آوردن شغل فکر می‌کنید،فریم ورک‌های پایتون بهترین انتخاب برای شما هستند. پایتون سینتکس بسیار ساده‌ و راحتی دارد. بدون شک، پایتون یکی از دوست داشتنی ترین و محبوب ترین زبان‌هایی است که می‌توانید یاد بگیرید.    دوره های مرتبط