<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 سه شنبه 30 شهریور
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

حسابداری با نرم افزار در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره حسابداری با نرم افزار در

حسابداری

فتوشاپ ابزاری ستبرای همه کسانی که در کامپیوتر با گرافیک ثابت و حتیمتحرک سرو کار دارند . گرافیست ها ، ناشرین کتب و مجلات ، چاپخانه ها ، شرکت هایتبلیعاتی ، طراحان سایت ، عکاس ها ، نقاشان هنری طراحان نرم افزارها ، انیمیشنسازها و . به فتوشاپ احتیاج دارند

کاربرد های فتوشاپ

کاربرد های فتوشاپ بخش عمده ای ازمحیط اطراف ما رو در بر گرفته ، عکس های پرسنلی ، پوستر های تبلیغاتی ، کارت هایویزیت ، بنر ها ، سربرگها ، رابط گرافیکی نرم افزار ها ، جلد نشریات ، تیتراژ فیلمها ، محیط گرافیکی سایت ها و.. همگی برای زیباتر شدن و حتی به وجود آمدن ،باید یک بار از زیر دست های هنرمند فتوشاپ عبور کنند

جادو یا فتوشاپ

این که فتوشاپ چیست ، بحثمفصلی است ولی به طور خلاصه می‌توان گفت که فتوشاپ سحر و جادو است . این قدرت رابه عکاسان و طراحان میدهد که تصاویر خود را سریعا با چند کلیک ویرایش و اصلاح کنند. اغلب مردم نمیدانند که بسیاری از ابزار های فتوشاپ ریشه در سنت ، فرهنگ و صنعتعکاسی دارند. یکی از جادو های فتوشاپ که به تنهایی می شود از آن تقدیر کرد زمانیاست که می توانید با استفاده از ابزارهای فتوشاپ و چند کلیک به سادگی کنتراست تصاویررا کنترل نمایید ، در برابر کار زمان بر و طاقت فرسایی که برای اصلاح عکس درتاریکخانه های قدیمی نیاز است

فتوشاپ در ایران

حقیقت این است که در کشور ما آنگونه که باید از این نرم افزار کاربردی استفادهنمی شود. شاید عمده استفاده از فتوشاپ همان روتوشکردن یا ایجاد تصاویر فان و خنده دار از افراد یا طراحی پوستر باشد (در ایران).ولی اگر بخواهیم بطور علمی و در حیطه رشته گرافیک صحبت کنیم باید بگوییم که “همه کسانی که باگرافیک کامپیوتری سرو کار دارند ، به نوعی محتاج این نرم افزار هستند.    دوره های مرتبط