<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 سه شنبه 30 شهریور
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

کاربر ICDL در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره کاربر ICDL در

کاربر ICDL

ICDLبرای کمک به کاربران شرکتی و خانگی طراحی شده استنشانه کفایت در مهارتهای کامپیوتری است. 

بنابراین شرکتی که درنظر دارد به نیروی انسانی یا کارمندان خود آموزش دهد باید اطمینان حاصل کند، پولی 

که به این برنامه اختصاص داده است، به خوبی صرف می‌شود.

هدف از اجرای آن  چیست ؟
این دوره ۴ هدف اصلی را دنبال می کند که عبارت است از
ارتقای سطح توانائی افراد در فناوری اطلاعات
 
ارتقای سطح کارائی در شرکتها وموسسات

ایجاد توانائی کارفرمایان در سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات

تضمین استفاده بهینه از حداکثر مهارت و توانائیکارمندان در محیط کار


از مهم ترین مزایای این مدرک: قابل ارائه برایادارات و سازمانهای داخلی و خارجی بعنوان یک مدرک معتبر 

جهت استخدام و ارتقا، درجهشغلی گسترده ترین و بزرگترین مدرک شناحته شده در سطح جهانی برای کاربری کامپیوتر

 

 

نتیجه تصویری برای icdl چیست

 

 

 

 

 

 

 

مهارت های هفت گانه دوره

آموزش ICDL شامل 7 مهارتتئوری و عملی می باشد که برای اخذ مدرک نهایی نیاز به موفقیت در تمام دوره ها می باشد

مفاهیمابتدایی در فناوری اطلاعات

در این مهارتدانشجویان مفهومی کلی از فناوری اطلاعات و کار با نرم افزار و سخت افزار رایانه رافرا خواهند گرفت. همچنین باید با شبکه های اطلاعاتی و کاربرد روزانه برنامه هایکاربردی رایانه آشنا شوند.

آشنایی بامفهوم استفاده ومدیریت فایل هاWindows 

دانشجویان دراین بخش می بایست امکان استفاده از رایانه و سیستم عامل را فراگیرند و بتوانندتنظیمات اصلی دلخواه خود را در ویندوز انجام دهند. همچنین لازم است کار و مدیریت  فایل های رایانه ای از جمله کپی، حذف و . را بتوانند بهراحتی انجام دهند.

آشنایی بامفهوم واژه پردازی Word مایکروسافت

داوطلبان بایدمفهوم برنامه های پردازش متن از جمله                                                                          (ایجاد، ویرایش، قالب بندی، جدولبندی، کار با تصاویر و.) فرا گیرند.

 آشنایی بامفهوم صفحه گسترده ها EXCEL مایکروسافت

                                        در اینقسمت دانشجویان باید مفهوم برنامه های صفحه گسترده از جمله روزانه آن را ( ایجاد، ویرایش، قالب بندی،جدول بندی و) فرا گیرند. همچنینلازم است تا بتوانند فرمول های مقدماتی ریاضی و کاربردی را ایجاد کنند.

آشنایی بامفهوم پایگاه داده Access مایکروسافت

دانشجویان دراین مهارت باید مفهوم پایگاه داده در رایانه را متوجه شوند و همچنین بتوانند درحالت مقدماتی جداول پایگاه داده ای با پرس و جوهای مقدماتی را ایجاد و ویرایش کنند.

ارائهمطالب PowerPoint

 داوطلبان بایدبتوانند از ابزارهای ارائه مطلب رایانه به خصوص نرم افزار                                                 نمایند. به این صورت که امکان ایجاد اسلایدهاو ویرایش و قالب بندی متون و تصاویر درون آن را داشته باشند. همچنین باید بتوانندبه بهترین شکل از حرکات و امکانات نرم افزار استفاده کنند.

اطلاعات وارتباطات  خدمات اطلاعاتی شبکه – اینترنت وپست الکترونیک

 در این بخشمتقاضیان باید با مفهوم کلی اینترنت و برخی شاخص های امنیتی آشنا شوند و بتوانندکه جستجوهای اینترنتی را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. همچنین باید کار با صفحاتاینترنتی را بطور کلی فراگیرند. در ضمن کار با پست الکترونیک تحت وب و همچنین نرمافزارهای پست الکترونیکی را نیز باید فراگیرند تا بتوانند به راحتی به ارسال ودریافت نامه های الکترونیک با پیوست و. بپردازند.

نتیجه تصویری برای icdl چیست     دوره های مرتبط