<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 سه شنبه 30 شهریور
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

دوره جامع برنامه نویسی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره دوره جامع برنامه نویسی در

برنامه نویسان در هر صنعتی ممكن است به كار گرفته شوند اما بیشترین فرصتهای شغلی در صنعت خدمات رایانه و تحلیل داده ها كه وظیفه نوشتن و فروش نرم افزارها را به عهده دارند میباشد. تعداد زیادی از برنامه نویسان نیز در شركتهای ارائه كننده خدمات مهندسی و مدیریتی، شركتهای مخابراتی ، تولید كننده های رایانه و تجهیزات دفتری ، مؤسسات مالی ،شركتهای بیمه ، مؤسسات آموزشی و ادارات دولتی به كار مشغولند.
بسیاری از برنامه نویسان رایانه به صورت موقتی و قراردادی و یا برای ارائه خدمات مشاوره ای به خدمت گرفته میشوند. مثلا یك شركت خرید و فروش ممكن است برای راه اندازی یك سیستم جدید مدیریت سرویس دهی به مشتریان به كار چندین برنامه نویس به صورت موقت نیاز داشته باشد. این نحوه كاركردن به شركتها اجازه میدهد تا برحسب نیاز كاریشان افرادی با تخصصهای خاص و معمولاآشنا به آخرین فن آوریها را بدون نیاز به باز آموزی كاركنان خود شركت به كارگیرند. این قراردادها ممكن است چند هفته ای یا حتی چند ساله باشند.    دوره های مرتبط