<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

لینوکس مقدماتی و پیشرفته در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره لینوکس مقدماتی و پیشرفته در

امروزه سیستم عامل لینوکس در گسترهی بزرگی از رایانه ها، شامل ابررایانه ها، ایستگاههای کاری، رایانه های رومیزی استفاده ميشود. همچنین ریزپردازنده های مورد استفاده درتجهیزات پزشکی و نظامي و حتی تلفن همراه نیز آن را به کار ميگیرند.

 ازدید فنی، لینوکس تنها نامی است برای هسته‌ی سیستم‌عامل و نه کلآن. دلیل این تعریف‌های گوناگون از لینوکس، به دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر آن است. کمیبعد از عرضه‌ی این سیستم‌عامل، توروالدز تصمیم گرفت که به پروژه‌ی گنو بپیوندد. بااین کار به‌سرعت توسعه‌ی لینوکس افزوده شد و توزیع‌های مختلفی ظاهر شدند. توزیع‌هامجموعه‌ای از ابزارها هستند که برای رسیدن به اهدف مختلف در کنار هم قرار می‌گیرندو از هسته‌ی لینوکس استفاده می‌کنند. به همین خاطر، لغت لینوکس را به سیستم‌عامل‌هایی اطلاق می‌کنند که از ترکیب‌بندی لینوکس (به‌عنوان هسته سیستم‌عامل) با نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز به دست می‌آیند. درصورتی‌که بنیاد نرم‌افزارهای آزاد تاکید دارد که از چنین سیستم‌عامل‌هایی، با عنوان گنو/لینوکس یاد شود. در این میان، سوالی که برای خیلی‌ها مطرح می‌شود این است که اگر لینوکس متن‌باز و رایگان است، پس درآمدتوسعه‌دهندگان توزیع‌های آن چطور به دست می‌آید؟

باید توجه کرد که چون لینوکس به‌عنوان یک هسته‌یسیستم‌عامل، متن‌باز و رایگان است، قرار نیست تمام توزیع‌های آن هم رایگان باشند.    دوره های مرتبط