<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 چهارشنبه 7 مهر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

پاورپوینت Powerpoint در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره پاورپوینت Powerpoint در

پاورپوینت

پاورپوینت دارای قابلیت های بسیار خارق العاده ای برای طراحی و ایجاد و ارائه  مطالب توسط کامپیوتر با استفاده از صفحات و اسلایدها است. اسلاید در عکاسی، به یک نوع فیلم مثبت گفته می‌شود که باعث ثبت تصویری مثبت بر روی پایه شفاف میشود

پاورپوینت سه تابع اصلی دارد:

یک ویرایشگر که اجازه می دهدتا متن را وارد و فرمت کنید

یک روش برای قرار دادن ودستکاری تصاویر گرافیکی 

یک سیستم نمایش اسلاید برای نمایش محتوا    دوره های مرتبط