<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

توسعه دهنده وب با Php در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره توسعه دهنده وب با Php در

   

یکی از معروف ترین و محبوب ترین زبان های برنامه نویسی سمت سرور است. برنامه های نوشته با این زبان اسکریپتی توسط لینوکس اجرامیشوند. میتواند تحت ویندوزهم اجرا شود، حتی می‌توان از آن به عنوان یک زبان عمومی نیز استفاده‌کرد.   

     دوره های مرتبط