<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مدیر بازاریابی بین المللی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره مدیر بازاریابی بین المللی در

بازاریابی را می توان مجموعه ای از فرایندها جهت پاسخ به این سوال مشتری در نظر گرفت که “چرا یک مشتری باید از شما، و نه از سایر رقبا، خدمت و یاکالایی را خریداری نماید؟” اگر نتوانید به این سوال پاسخ دهید، قادر به بازاریابی محصول و یا خدمت خود نخواهید بود. همه چیز به سادگی خوردن یک لیوان آب است؛ اگرشما بتوانید روش بازاریابی متناسب با محصول خود را پیدا کرده و پیام بازاریابی خودرا به بهترین شکل ممکن به مشتری خود ارسال نمایید.

بسیاری از سازمان ها اینگونه فکر می کنند که بازاریابی تنها یک فرایندابتدایی جهت فروش است. نه، به هیچ وجه اینطور نیست. تکنیک های بازاریابی شامل تمامآن چیزی می شود که به نحوی با مشتری در تعامل است. از تبلیغات گرفته تا هر آنچه که مشتری ممکن است را در مورد محصول درگیر می کند؛ و یا حتی خدمات مشتری و پیگیری های بعدی.

     دوره های مرتبط