<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

MBA با گرایش مدیریت پروژه در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره MBA با گرایش مدیریت پروژه در

در این گرایش دانشجویان با مفاهیم مدیریت پروژه و سازمان های پروژه محور آشنا می شوند. پروژه تلاشی موقت است که به منظور تولید محصول، خدمت ویا نتیجه ی منحصر به فرد انجام می شود. مدیریت پروژه، فرایندی درجهت حفظ مسیرپروژه برای دستیابی به یک موازنه اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت است. دانشجویان با یادگیری ابزارها و روش های مناسب می توانند طرح ها و پروژه هارا با کمترین هزینه، کوتاه ترین زمان و بهترین کیفیت ممکن اجرا کنند. در این گرایش به موضوع هایی همچون امکان سنجی،  برنامه ریزی ، اجرا و کنترل پروژه ها، تدارک و تأمین مالی پروژه، مدیریت سازمان های پروژه محور، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت کیفیت پروژه،مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور، حل مناقشات و مذاکرات، و انواع کسب و کارهای پروژه ای پرداخته می شود.    دوره های مرتبط