<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

MBA با گرایش عمومی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره MBA با گرایش عمومی در

هدف گرایش عمومی افزایش توانمندی های دانشجویان در گستره وسیعی از موضوع های مربوط به کسب و کار است. درس های متنوعی در این گرایش ارایه می شوند.بنابراین دانش آموختگان این گرایش می توانند به فراخور علاقه خویش در مشاوره یامدیریت بخش های مختلف سازمان ها اعم از تولیدی و یا خدماتی مهارت های لازم را کسب کنند. آنان همچنین می توانند مهارت های کارآفرینی و ایجاد تحول در سازمان یا بخشی از آن را بیاموزند. علاوه بر آن، در این گرایش امکان تعمیق دانسته های دانشجویان در زمینه مورد علاقه ایشان وجود دارد. زیرا دانشجویانی که به موضوع های مشخصی علاقه دارند می توانند آزادانه دروس مربوط به آن ها را برگزینند. درنهایت، گرایش عمومی کاستی های مربوط به حضور استادان خاص هر گرایش را جبران می کند. دانشگاههایی که به استادان دروس گرایش های تخصصی دسترسی ندارند می توانند گرایش عمومی را با ارایه ترکیبی از دروس گرایشهای مختلف ایجاد کنند.
     دوره های مرتبط