<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مدیر ارشد کسب و کار در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره مدیر ارشد کسب و کار در

MBA

سطح2MBA

 یک دوره آموزشی بسیار کاربردی وعلمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی می باشد. همانطوری که می دانید دوره مدیریت کسب و کار،                                                       تکنیکهای مدیریت کیفیت در چهارشاخه مدیریت کسب و کار و به دست آوردن مهارتهای بهبود بخشیدن به کیفیت حرفه و کار میباشد.
به شما یاد می دهد چگونه در مدیریت کسب و کار خود و در ابزار رقابتی بهترین باشید تا قادر به اداره راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی، بازاریابی و فروش ، اطلاعات و مالی باشید. دوره مدیریت کسب و کار سطح۲قصد دارد از خلاقیت و توانایی شما وهمچنین تکنیک های کیفیت برای کارآفرینی و ایجاد فعالیتهای جدید در درون سازمان استفاده کند و در نتیجه آن زمینه توسعه کسب و کار را فراهم آورد و رسیدن به توانایی لازم برای ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های کیفیت و بهره وری سازمانها و مدیران آنها از جمله دیگر اهداف این رشته است.مدیریت فرایندی است که در آن مدیران با به کارگیری موثر و کارا منابع سازمانی از طریق برنامه ریزی ,سازماندهی , هدایت , بسیج منابع و کنترل سازمان را در راستای اهداف هدایت می کنند.

 

سطح1MBA

در حدود ده سال است که در دانشگاههای ایران تدریس می شود و اخیرا نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است    مدیریت راهبردی کسب و کار                                            مهارتهای جدید و متفاوت برای حل مشکلات مدیریتی که با افزایش چشمگیرارزش، استعدادها و توانمندی ها در جهان تجارت، به انسان دیدی برتر نسبت به مدیریت اعطا می نماید.این علم را می توان گشایشگر فرصتهای شغلی نامید، فرصتهایی که تاکنون پیش روی قرار نگرفته و ماحصل آنها، تغییر شغل سازمانی از یک پست فنی یا مهندسی به یک پست مدیریتی ویا توسعه کسب و کار و ارتقاء مهارتهای مدیریتی و رهبری خواهد بود.
رویکردهای مختلف دانش مدیریت وقابلیت درک شایسته نکات ظریف در تجارت را در فرد می پروراندو بستری مناسب را برای اخذ تصمیمات مدیریتی سرنوشت ساز مهیا می نماید.این دانش دربرگیرنده ابزار ومهارتهای لازم برای شناسایی فرصتهای جدید است .کلاسهای خلاقیت و فضا حرفه ای کسب و کار است و پیوندهایی که میان همراهان برقرار می گردد، بر زندگی شخصی و کاری آنها تأثیراتی چشمگیر دارد.    دوره های مرتبط