<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

MBA سطح دو در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره MBA سطح دو در

MBA سطح 2

2MBA

سطح ۲ یک دوره آموزشی بسیار کاربردی وعلمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی می باشد. همانطوری که می دانید دوره مدیریت کسب و کار   تکنیکهای مدیریت کیفیت در چهارشاخه مدیریت کسب و کار و به دست آوردن مهارتهای بهبود بخشیدن به کیفیت حرفه و کار میباشد.
(
سطح۲) به شما یاد می دهد چگونه در مدیریت کسب و کار سطح۲) خود و در ابزار رقابتی بهترین باشیدتا قادر به اداره راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی، بازاریابی و فروش ، اطلاعات و مالی باشید. دوره مدیریت کسب و کار سطح۲قصد دارد از خلاقیت و توانایی شما وهمچنین تکنیک های کیفیت برای کارآفرینی و ایجاد فعالیتهای جدید در درون سازمان استفاده کند و در نتیجه آن زمینه توسعه کسب و کار را فراهم آورد و رسیدن به توانایی لازم برای ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های کیفیت و بهره وری سازمانها و مدیران آنها از جمله دیگر اهداف این رشته است.مدیریت فرایندی استکه در آن مدیران با به کارگیری موثر و کارا منابع سازمانی از طریق برنامه ریزی ,سازماندهی , هدایت , بسیج منابع و کنترل سازمان را در راستای اهداف هدایت می کنند.    دوره های مرتبط