<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

میزآرایی هتل در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره میزآرایی هتل در

میز آرای هتل

چه برای مراسمات و همایش هایی که در هتل ها برگزار می شود و چه برای رستوران هتل دردیگر مواقع، میز آرای هتل باید سلیقه، مهارت و دانش میز آرایی را داشته باشد.زیبایی و استفاده از وسایل خوب در میز آرایی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هرچه فرد، هنرمند تر، خوش برخورد تر باشد، کارش بیشتر مورد پسند خواهد بود. همچنی ندانستن آداب معاشرت، آداب نظافت و آداب غذاخوری برای او الزامی است.    دوره های مرتبط