<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

قناد هتل در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره قناد هتل در

قناد هتل

 قنادی شغلی است از مشاغل حوزه خدمات تغذیه ای است که دارای شایستگی های تهیه مواد اولیه و آماده سازی و نگهداری تا زمان مصرف -شستشو و سرویس و نگهداری دستگاه ها و وسایل قنادی- تهیه ، توزین واندازه گیری مواد اولیه تهیه چند نوع کوکیز تهیه سس ها و کرم ها تهیه خمیر دانمارکی تهیه خمیر هزارلا و مشتقات آن تهیه خمیر کلمی تهیه خمیر رولت، پای ،تارت تهیه چند نوع کیک تهیه دسر تهیه شکلات می باشد و با مشاغل کیک ساز و شیرینی پز شیرینی های خشک در ارتباط است.    دوره های مرتبط