<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

حسابداری صنعتی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره حسابداری صنعتی در

حسابدار صنعتی

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی راه‌های تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند

کاربرد آن در حسابداری

شاید مهمترین کاربرد حسابداری صنعتی بهای تمام‌شده مربوط به کارخانه‌ها و صنایع تولیدی ‌باشد. اما اغلب مؤسسات دیگر نیز ازحسابداری بهای تمام‌شده بهره میبرند و از روش‌های حسابداری بهای تمام‌شده استفاده می کنند. برای مثال در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، عمده‌فروشی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل،شرکت‌های هواپیمایی، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، جهت کارایی بیشتر از حسابداری صنعتی استفاده می‌گردد.    دوره های مرتبط