<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

حسابداری با اکسل در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره حسابداری با اکسل در

حسابداری با اکسل

در بسیاری از موارد، نیاز به گزارشاتی داریم که توسط نرم افزار های حسابداری و مالی تولید نمی شود یا گزارشاتی که تولید میشه نیاز به ویرایش هایی دارد. بسیاری از برنامه های حسابداری که اکنون در شرکت ها مورد استفاده قرار میگیرد، امکان تولید خروجی گزارشات و داده ها رو به صورت فایل اکسل دارد. نرم افزار اکسل امکانات بسیاری در ساخت گزارشات و تحلیل اطلاعات در اختیار ما قرار می دهد که خیلی بر سرعت و دقت کارمون اثرگذاراست.همچنین انعطاف پذیری اکسل در حسابداری باعث شده که بر اهمیت اکسل در این حوزه افزوده بشود. معتقدیم اگر فرد به مباحث مربوط به حسابداری آشنایی کامل و مهارت کامل داشته باشد و از طرفی به اکسل مسلط باشد براحتی مسائل مربوط به این حوزه روحل میکند. پس لزوما اکسل در حسابداری، اکسل ویژه ای نیست، بلکه استفاده از همون ابزارها، فرمول ها و امکانات اکسل برای حل مفاهیم مربوط به حسابداری و مالی است.    دوره های مرتبط