<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

حسابداری حقوق و دستمزد در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره حسابداری حقوق و دستمزد در

حسابدار حقوق و دستمزد

آشنایی با حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدارحقوق و دستمزد کسی است که پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم، توانایی محاسبه حقوق و دستمزد و تنظیم گزارش‌های لازم را با توجه به اصول و مفاهیم حسابداری،قوانین جاری و اطلاعات فردی کارکنان داشته باشد. پس کسانی که در رشته‌های امورمالی مشغول به تحصیل می‌باشند و در شرکت‌ها و کارخانه‌ها مشغول به کار هستند ضروری است بر این دوره تسلط داشته باشند.

اگر در یکی از رشته های حسابداری و امور مالی مشغول ادامه تحصیل هستید و یا در صورتی که صاحب کسب و کار می باشیدلازم است که با نحوه محاسبه حقوق و دستمزد آشنا شوید. یکی از هزینه های مهم درواحدهای تولیدی و غیر تولیدی محاسبه میزان حقوق و دستمزد کارکنان است برای انجام این کار باید از یک حسابدار حقوق و دستمزد کمک بگیرید.

     دوره های مرتبط