<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 چهارشنبه 7 مهر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

رنگ شناسی و بافت شناسی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره رنگ شناسی و بافت شناسی در

بافت شناسی

چطور ازبافت در طراحی داخلی استفاده کنید

در این مطلب نگاهی به بافت و رنگ انداخته ایم و اینکه چطورنسبت به هم واکنش نشان می دهند.
درباره اینکه چطور رنگ و سطوح بافت دار ویژگی های بصری و لامسه شان را ترجمه می کنند صحبتمی کنیم.
بافت تاثیری بر ظاهر چگونه دیدن رنگ از دید ما دارد چون جذب و بازتاب نور از سطح آن است
مثلا،بافت های ناهموار به جذب نور گرایش دارند و باعث می شوند رنگ گرم تر به نظر برسد در حالی که سطوح درخشان شیشه ای به بازتاب نور در یک اتاق و روشن تر نشان دادنگرایش دارند.

هنگام چیدن یک اتاق یا یک خانه، تعدادی از عناصر طراحی داخلی هست که اولویت دارند
به چه بافت رنگی باید بپردازم؟ چه وسایلی باید بخرم؟
همه این ها مواردی مهم هستند که ما قبل از دست به کار شدن برای طراحی فضای داخلی از خودمان می پرسیم.
اما اگرفقط بر تصمیم های کلی درباره طراحی تمرکز کنیم ممکن است اتاقمان بی تنوع و بی روح به نظر برسد.
طراحان داخلی طوری آموزش داده می شوند که همیشه اتاق را کلی در نظر بگیرند و قسمتی که بیشترین توجه ممکن را به آن دارند بافت آن محل است.
استفاده از بافت در طراحی داخلی، چیدمان یک اتاق را جمع و جور می کند و ابزاری قدرتمند هنگام چیدمان است.

     دوره های مرتبط