<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

ArchiCad در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره ArchiCad در

موارد آموزش داده شده در این نرم افزار

طراحی همزمان پروژه به‌ صورت دو بعدی و سه‌بعدی

نمایش لیست کامل و همراه با جزئیات مشخصات اجزای ساختمان

طراحی دکوراسیون داخلی

اعمال موقعیت پروژه در برنامه و مشاهده وبررسی زوایای تابش نور خورشید

روشهای مشاهده ‌ی ساختمان در طول ساعات مشخصی از شبانه‌ روز و امکان طراحی نور پردازی

طراحی ساختمان‌ ها و سازه ‌های عظیم بدون محدودیت در اندازه ، تعداد طبقات و

وارد کردن پلان ‌های دو بعدی و تبدیل آن‌ هابه حجم سه ‌بعدی

دو بعدی کردن و طراحی کامل یک بنای معماری

     دوره های مرتبط