<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

SketchUp در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره SketchUp در

sketch up

از نیازهای اساسی تمام طراحان بیان تصویری ایده ها می باشد که در دنیای امروزی این کار توسط نرم افزارهای کامپیوتری انجام می شود.

یک برنامه مدل سازی سه بعدی برای کاربردهای متنوع معماری، طراحی داخلی و طراحی فضای سبز، عمران، مکانیک، فیلم سازی و طراحی بازی کامپوتری و یکی از ساده ترین وسریعترین برنامه های مدل سازی است.

 یادگیری اصول اولیه اسکچ آپ مهارت های خود درمدل سازی سه بعدی را افزایش دهید. در این دوره با نرم افزار اسکچ آپ که استفاده ازآن بسیار آسان است آشنا می شوید و یک درک پایه ای از ابزارهای طراحی در آن کسب میکنید.    دوره های مرتبط