<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

VRay در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره VRay در

در واقع یک پلاگین کمکی ، جهت نرم افزار تری دی مکس می باشد..
وی ری پلاگینی است که بر روی نرم افزار های کمک عملیاتی( مثل تری دی مکس)  ، جهت واقعی تر جلوه دادن نور و سایه روشن های متریال و مواد و انعکاس های آنها نصب می شود.
وی ری در ابتدا صرفا در کارهای طراحی معماری بهره برده میشد ولی امروزه در صنعت های مختلف بخصوص:
جلوه های سینمائی ، بازی های کامپیوتری ، صنعت اتومبیل و خودروسازی ، تبلیغات و کاربرد دارد

از جمله مزایای مهم پلاگین وی ری:

-کیفیت بالای رندرگیری در وی ری  

استفاده از الگوریتمهای رندرگیری 

ایجاد رندگیری سیالات، آب و آتش و سیستم های ذره ای 

     دوره های مرتبط