<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 سه شنبه 24 تیر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

InDesign در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره InDesign در

ایندیزاین

ویژگی مثبت نرم افزار  ایندیزاین

 

پشتیبانی کامل از زبان فارسی

قابلیت ایجاد قالب و متن چند ستونه

امکان وارد کردن متن از نرم افزارورد به آن

دارا بودن امکانات نرم افزار هایی از قبیل : پیج میکر ،کوارک و ایلوستریتور

سرعت در انجام کارهایی از قبیل : تنظیمات چاپی و صفحه بندی  و صرفه جویی در زمان


قابلیت ایجاد فایل پی دی اف                   به منظور ساده سازی

 روند آماده کردن طرح مورد نظر دارد درنتیجه طراح را از آماده سازی فرم خروجی برای چاپ معاف میکند.

.    دوره های مرتبط