<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 دوشنبه 5 خرداد
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

آموزشگاه نقاشي با رنگ و روغن در پاسداران در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره آموزشگاه نقاشي با رنگ و روغن در پاسداران در

آموزشگاه نقاشی رنگ و روغن در پاسداران

برند winsor& winton نامی آشنا برای هنرمندان نقاش است.

winton oil color:

رنگهایی بسیار مناسب جهت نقاشی رنگ روغن است ، اما در صورتبالا بودن قیمت آن میتوانید  تنها بعضی از رنگها را از این مارک تهیه نمایید .
مانند رنگسفید تیتانیوم به دلیل نیاز به پوشانندگی بالا و یا قرمزcadmium red deep hue چرا که مارکهای ایرانی این رنگ نزدیک به رنگ مایه واقعی نیستند .
این گروهرنگی وینزور 47 رنگ دارد که در تیوپهای 37ml  و 200 ml تولید می‌شوند . البته لزومی ندارد کلیه رنگها را تهیه نمایید شما میتوانیدبراساس نظر استاد مربوطه برخی از این رنگها را تهیه نمایید    دوره های مرتبط